Skip to the main content
Utorak, 10. travnja

Tzv. "krug u krugu" optička varka sastoji se od loptica koje unutar kotača kreću pravocrtno, a nama izgleda kao da se kreću kružno. Naprava je bazirana na dizajnu kojeg je napravio talijanski znanstvenik i kockar Gerolamo Cardano u 16. stoljeću.

Kad odrastem želim biti kockar. :O

Video, 1:21 (YouTube)

• • •

Vezani zapisi:

- Povijest kontrolera za videoigre
- Pet papirnatih aviona
- Ispod preniskog mosta, usporeno
- Patite li od roditeljstva?
- Nestvarna kuhinja
- Što psi vide na TV-u?
- Po ledu, uzbrdo


(via)

Dodaj komentar

Dozvoljeni tagovi: A, B, DEL, I, INS, S, U.


Vaša e-mail adresa se nigdje neće prikazati.


Uvredljivi te prosti komentari te komentari koji služe isključivo kao reklama bit će obrisani.


Offensive and rude comments will be deleted.

Ime *
E-mail *
Web
2 + 2 = ? *
Komentar *