Skip to the main content
[] Srijeda, 20. veljače

Zvuk matričnog pisača (štampača, printera), nostalgična "melodija" iz drevnih vremena. Minuta+ zvučnog efekta ispisa stranica i stranica uputa za čišćenje Otto motora ili nekog drugog esencijalnog dokumenta. Ponekad i one ASCII sličice.

Video, 1:09 (YouTube)

• • •

Vezani zapisi:

- Stari digitalni fotoaparati
- Prazne VHS kasete
- Online ASCII tablica
- Upravljačke ploče
- Zvukovi koji nestaju
- Muzej web dizajna
- Steam, osamdesetih godina


(via)