Skip to the main content
[] 6. X. 2016.

Countdown 60 minutes

Na stranici Count 60 Minutes Down nalazi se brojač od 60 minuta. Čim dođete na stranicu vrijednost se kreće od 59:59 do 00:00 i to je sve. Dobrodošlo pomagalo za one koji žele svaki dan potrošiti sat vremena na čitanje lektire. Ja trošim tri sata, deset vikendom. :O

• • •

Vezani zapisi:

- GitHub Audio
- Zvuk gonga
- Simulacija 2D tekućine
- Ne kliknuti
- Tetris 1D
- WebGL akvarij
- Izometričke kocke