Skip to the main content
[] 13. srpnja 2016.

Particle Love

Čestičja ljubav (Particle Love) je nekoliko JavaScript eksperimenata urađenih pomoću WebGL i inih manipulacija. Odaberite kvalitetu (najslabiju ako imate stariju grafičku) te jedan od 5 baznih efekata. Dobit ćete animaciju u stvarnom vremenu kojoj je moguće mijenjati razne parametre pomoću opcija u gornjem desnom meniju. Izvorni kod na Github računu autora.


(via)

• • •

Vezani zapisi:

- CSS3 akvarij
- 6502 simulator
- 2048
- UTF-8 svugdje
- Vanilla JavaScript repozitorij
- Vodič: programski jezik D
- 4 godišnja doba