Skip to the main content

The State of JavaScript 2019

U novom istraživanju o stanju JavaScripta u 2019. godini sudjelovalo je 21,717 programera s raznih strana svijeta. Saznajte koji su frameworci najpopularniji, koji se dijalekti najviše koriste, koji su alati najviše u uporabi i mnoge druge podatke. Nije samo suhi tekst, ima slika i grafova, pa i interakcije.

Prethodne godine:
- 2018.
- 2017.
- 2016.

• • •

Vezani zapisi:

- Uvod u WebGL
- Virtualne točke
- Koliko je 0.1 + 0.2?
- Vatromet
- JavaScript: kodovi tipaka
- 10 najpopularnijih programskih jezika na GitHubu
- Iskrice