Skip to the main content
[] 2. X. 2019.

Kako je prva uspavanka bila tako dobra, morali smo staviti još jednu. Još jedna uspavanka za mačku traje preko pet minuta i domaća životinja se duplo više odmara. Pitanje je samo - tko poslije čisti dlake s klavira? Mačka sigurno ne...

Video, 5:31 (YouTube)

• • •

Vezani zapisi:

- Mlazni kamion na šibice
- Zašto je 0.1 + 0.2 = 0.30000000000000004?
- Uspavanka za mačku
- Mooreov zakon i stvarni broj tranzistora 1971. - 2019.
- Veliki protiv malih magneta
- Raspad balona u vodi, usporeno
- Što se krije u dubokom moru?


(via)