Skip to the main content

Libraries.io

Na adresi libraries.io nalazi se istoimeni servis koji indeksira više od 5,500,000 paketa (biblioteka, frameworka, alata...) otvorenog koda. Ima podršku za 32 paketna menadžera (package manager). Omogućava njihovo pretraživanje te postavljanje notifikacija o novim verzijama i oznakama. Sam kod sajta je, naravno, open source.

• • •

Vezani zapisi:

- CSS vrijednosti
- Dan programera 2022.
- CSS slagalica
- Efekti kursora iz devedesetih
- Ukulele od jednog kilobajta
- Prestanak službene podrške za Javu 7
- Fraktalno stablo