Skip to the main content
[] 7. rujna 2021.

Slantris, diagonal Tetris

Slantris je dijagonalna varijanta igre Tetris u kojoj su kvadrati koji sačinjavaju ploču za igru zarotirani za 45 stupnjeva, a linije se popunjavaju ne horizontalno, već dijagonalno. Obje dijagonale. Tipke su strelice lijevo, desno i dolje za kretanje, strelica gore za rotiranje, a razmaknica za ispuštanje. Izvorni kod priložen (elm). Koliko linija ćete popuniti?

• • •

Vezani zapisi:

- Web igra: Just Slide, poboljšano izdanje
- Prazni znakovi
- Stranice bez JavaScripta
- Iz HTML-a u markdown
- Web igra: Jednostavna zmija
- Web igra: Suši u žurbi
- U zemlji checkboxa


(via)