Skip to the main content

Top 25 Java apps

Prva službena verzija Jave, programskog jezika, izašla je davne 1996. godine.

Povodom 25 godina Jave Oracleov Java Magazine je odabrao 25 najvećih Java aplikacija. Među njima se nalaze Wikipedia Search, Minecraft, Eclipse IDE, VisibleTesla, Jenkins, Java appleti, Hadoop i Maestro Mars Rover controller.

Za ostale ćete morati kliknuti na poveznicu. Sretan rođendan!

• • •

Vezani zapisi:

- Izgradnja baze na Marsu
- Svjetlost: od Zemlje do Marsa i natrag
- Skinite pozadinu sa slike
- Voda na Marsu
- Brdo ili dolina?
- Jeste li spremni za život na Marsu?
- Dodir Marsa