Skip to the main content
[] 3. siječnja 2017.

Calm Ocean Waves

Mirni oceanski valovi, za trenutke opuštanja i razmišljanja o smislu svemira, nakon kratkog ali obilnog novogodišnjeg predaha. Jedna linija HTML-a, desetak linija CSS-a i oko 100 linija JavaScripta (jQuery). Meni se spava. :) CodePen

• • •

Vezani zapisi:

- HTML5 igra: Swarm
- HTML5 igra: ZigZag
- HTML5 igra: Connection
- HTML5 test brzine
- HTML5 igra: Hyperspace
- Podrška za HTML5
- HTML5 zmija