Skip to the main content
[] Nedjelja, 21. svibnja

Grep guide

Vizualni vodič kroz grep (A Visual Guide to Grep) vodi kroz osnove i ne samo osnove programa grep - univerzalnog Linux alata za pretraživanje iz komandne linije. Pregledno, detaljno, s primjerima, brzo se čita. Medium

• • •

Vezani zapisi:

- Karta GitHuba
- 58 godina BASIC-a
- Can I DevTools?
- Infinite Mac
- Web simulator pisaćeg stroja
- Tldraw, skiciranje na webu
- Emulatori kalkulatora