Skip to the main content

The Sound of Colleagues

Nastao kao reakcija na obvezatnost rada o kuće sajt Zvukovi kolegica i kolega (The Sound of Colleagues) je jedan u nizu onih koji zvukove telefona, aparata za kavu, dolaska poruka, saobraćaja ispod prozora itd. stavlja na vaše zvučnike ili slušalice s namjerom da prenese bar dio nekadašnje radne atmosfere.

• • •

Vezani zapisi:

- Mac zvukovi, bez instrumenata
- Windows zvukovi, bez instrumenata
- Kolegijalni zvukovi
- Zvukovi šume
- 25 godina MP3 formata
- Windows zvukovi na glasoviru
- Zvukovi ureda